Odluka o otkazivanju rezervacije

NOVA VITA USLUGE d.o.o. iz Umaga, Istarska 19 upisano u Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj, pod MBS 130021588, OIB 40716260614, zastupano po članu uprave: Jadranka Gatarić Krstić iz Umaga, Istarska 19, OIB 23586282933,

Donosi sljedeću

ODLUKU

Članak 1

NOVA VITA USLUGE d.o.o. iz Umaga, Istarska 19, suglasno je da je predmet ove Odluke uređivanje poslovnih i ekonomskih interesa u sklopu poslovanja društva NOVA VITA USLUGE d.o.o. u odnosu naplate predujma odnosno akontacije kod pružanja smještajnih usluga te uređivanja pitanja storno odšete radi podmirenja nastale štete.

Članak 2

Temeljem ove Odluke društvo NOVA VITA USLUGE d.o.o. utvrđuje uvjete i pravila povrata uplaćenog predujma odnosno akontacije i to u sljedećim postotcima i rokovima:

za otkazivanje rezervacije 120 i više dana ranije – 50%

– za otkazivanje rezervacije unutar 120 do 90 dana – 25%

– za otkazivanje rezervacije unutar 90 dana – nema povrata akontacije- u kojem slučaju društvo NOVA VITA USLUGE d.o.o. utvrđuje svoje pravo zadržavanja istog uplaćenog predujma – akontacije u cijelosti te uz zabilježbu i ponudu prava gostu da ista uplaćena sredstva, u istu svrhu, može iskoristiti u narednih 6 mjeseci od dana otkazivanja smještaja

Uz napomenu i obavijest gostima da su oni ti koji snose sve bankovne i ostale troškove eventualnog povrata novca, budući se radi o jednostranom raskidu sporazuma odnosno obveznog odnosa, po njihovom vlastitom izboru.

 

Članak 3

NOVA VITA USLUGE d.o.o. iz Umaga, Istarska 19, dužno je gostima izdati potvrdu o primitku akontacije, u roku od 72 sata od primitka sredstava iste. Predmetna potvrda o primitku akontacije može se izdati i kao obavijest e-poštom što je ujedno i pisano svjedočanstvo o primitku dijela sredstava, a sve u svrhu potvrde rezervacije gosta i osiguranja nastalih troškova i obveze smještaja.

Članak 4

U sučaju spriječenosti dolaska gosta, nakon uplaćenog predujma-akontacije, iz razloga bolesti ili smrti u užoj obitelji (što se dokazuje liječničkom potvrdom i drugom odgovarajućom originalnom ispravom od strane gosta), NOVA VITA USLUGE d.o.o. iz Umaga, Istarska 19 , utvrđuje svoje pravo zadržavanja istog uplaćenog predujma – akontacije uz zabilježbu i ponudu prava gostu da ista uplaćena sredstva, u istu svrhu, može iskoristiti u narednih 6 mjeseci od dana otkazivanja smještaja.

Članak 5

Prilikom podnošenja zahtjeva za rezervacijom smještaja za goste, pružatelj usluge NOVA VITA USLUGE d.o.o., obavijestiti će gosta o obvezi i iznosu cijene hotelskog smještaja u traženom razdoblju s navođenjem obveze plaćanja predujma-akontacije za predmetni smještaj. Predujam odnosno akontacija za plaćanje smještaja gosta, ugovara se kao odustatnina, a sve u skladu s člankom 306. i člankom 307. Zakona o obveznim odnosima ( NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) i ovoj Odluci.

U slučaju nedolaska gosta, troškovi „no show-a“, obračunavati će se sukladno članku 2. i članku 4. ove Odluke.

Članak 6

Ovom Odlukom društvo NOVA VITA USLUGE d.o.o. iz Umaga, Istarska 19 ,izričito potvrđuje obaviještenost gosta kao potrošača usluge pružanja smještaja, kao usluge koja se kao usluga, sukladno zakonu određuje vezana uz slobodno vrijeme, o isključenju prava na jednostrani raskid nastalog obveznopravnog odnosa, u slučajevima kada je obveza od strane NOVA VITA USLUGE d.o.o., kao pružatelja usluge bila u cijelosti i potpuno ispunjena te je do nedolaska gosta i nastanka storno odštete došlo isključivom krivnjom i razlozima na strani gosta.

Uplatom predujma odnosno akontacije gost daje izričiti pristanak i potvrdu da je upoznat s činjenicom da izvršenjem uplate predujma gubi pravo na jednostrani raskid nastalog obveznopravnog odnosa i povrata uplaćenog predujma, a sve sukladno članku 79. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15 i 14/19) i ovoj Odluci.

Članak 7

Odluka stupa na snagu dana 10.01.2020. godine

___________________________

NOVA VITA USLUGE d.o.o.

Zastupano po članu uprave

Jadranka Gatarić Krstić